Δοκιμασία ανακλίσεως (Tilt table test)

Τα λιποθυμικά επεισόδια είναι ένα συχνό φαινόμενο ιδιαίτερα κατά την εφηβική ηλικία. Η συχνότερη αιτία λιποθυμίας είναι τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης ή βαγοτονίας. Μπορεί κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων να υπάρχει ταυτόχρονα υπόταση και σοβαρή βραδυκαρδία, ή ακόμη και καρδιακή παύση για λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα την απώλεια των αισθήσεων. Επειδή είναι εξαιρετικά απίθανο να μπορέσει να εξετάσει κανείς τον ασθενή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, έχει εφευρεθεί μια μέθοδος, η λεγόμενη δοκιμασία ανακλίσεως (tilt table test), κατά την οποία ο εξεταζόμενος ξαπλώνει και στερεώνεται με ιμάντες σε ένα ειδικό κρεββάτι που έχει την δυνατότητα να τοποθετείται κατόπιν σε θέση ανακλίσεως (70 μοίρες) σε σχέση με το πάτωμα. Κατά τη διάρκεια της ανάκλισης παρακολουθούνται η αρτηριακή πίεση και το ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα) συνεχώς, έτσι ώστε αν συμβεί ένα λιποθυμικό επεισόδιο να υπάρχει η δυνατότητα συσχέτισης των ευρημάτων με την κλινική εικόνα. Μετά την εξέταση αυτή μπορούν να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την θεραπεία του προβλήματος.