Δοκιμασία κοπώσεως / Εργοσπιρομετρία

Η δοκιμασία κοπώσεως γίνεται είτε σε κυλιόμενο τάπητα είτε σε ποδήλατο, με συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ. Στα παιδιά είναι λιγότερο χρήσιμη από ότι στους ενήλικες με στεφανιαία νόσο. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, όπως σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα που συμβαίνουν κατά την άσκηση, όπως πόνος στο στήθος ή ταχυπαλμία, ιστορικό κληρονομικών νοσημάτων με αρρυθμίες που συμβαίνουν κατά την άσκηση, ασθενείς με συγγενείς καριοπάθειες προ-ή μετεγχιρητικά κλπ.

Μια πιο λεπτομερής εξέταση είναι η δοκιμασία κοπώσεως με εργοσπιρομετρία που μπορεί να δώσει ακριβέστερες πληροφορίες για την κατάσταση του κυκλοφορικού συστήματος με μέτρηση της κατανάλωσης οξυγόνου.

Η δοκιμασία κοπώσεως μπορεί να γίνει με υψηλή ασφάλεια, ακόμη και σε ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, αρκεί να γίνει από εκπαιδευμένους ιατρούς και προσωπικό, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.