Αρρυθμίες της παιδικής ηλικίας: Ποιες είναι επικίνδυνες; Πώς εντοπίζονται;

Εξωσωματική Κυκλοφορία σε Νεογνά

Η εξωσωματική κυκλοφορία, που είναι απαραίτητη τεχνική για την πραγματοποίηση διορθωτικών επεμβάσεων ανοιχτής καρδιάς, επιβαρύνει τον οργανισμό του ασθενούς, ιδίως όταν πρόκειται για νεογνά, που έχουν ανώριμα φυσιολογικά συστήματα και ιδιαίτερη ευπάθεια λόγω του καρδιακού τους προβλήματος.

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές εξωσωματικής κυκλοφορίας τόσο από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και πρωτοκόλλων χειρισμού κάθε παθοφυσιολογικού προβλήματος, στοχεύουμε στην ασφαλέστερη δυνατή διενέργεια σύμπλοκων παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, με την ελάχιστη δυνατή και προσωρινή επιβάρυνση του ασθενούς. Τα πρωτόκολλα εξωσωματικής κυκλοφορίας που εφαρμόζουμε είναι βασισμένα στην εμπειρία μας σε μεγάλα κέντρα των ΗΠΑ (Harvard, Stanford, Emory, Cleveland Clinic), έχουν εξειδικευτεί περισσότερο με βάση την εμπειρία μας και αφορούν σε πολλαπλές παραμέτρους τόσο γενικές (όπως η εξατομικευμένη βιοχημική προσαρμογή στον κάθε ασθενή χωριστά), όσο και σε ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στην συγκεκριμένη πάθηση και περίπτωση (π.χ. επιλογές ροής, θερμοκρασίας, οξεοβασικής ισορροπίας) αλλά και σε τεχνικές ανατομικής εφαρμογής και υλοποίησης των πρωτοκόλλων αυτών.

Η μακρόχρονη στενή συνεργασία και εμπειρία όλων και ιδίως του Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (κ. Π. Ζαβαρόπουλου) με τον Παιδοκαρδιοαναισθησιολόγο μας (κ. Γ. Κυρβασίλη), ο οποίος φροντίζει για την ομοιοστασία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, εξασφαλίζει την ασφαλέστερη δυνατή υποστήριξη του ασθενούς επιτρέποντας την πλέον απρόσκοπτη και ακριβή διενέργεια ακόμα και ιδιαίτερα μακρόχρονων και τεχνικά σύμπλοκων επεμβάσεων.