Ηλεκτροκαρδιογραφία /Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Είναι η απλούστερη και βασικότερη διαγνωστική μέθοδος που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος μετά τα χέρια και τα ακουστικά του. Μπορεί όμως να αποκαλύψει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση του κυκλοφορικού συστήματος. Μια καλή κλινική εξέταση και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) μπορούν να αποκλείσουν τις περισσότερες καρδιακές παθήσεις, κάνοντας έτσι άχρηστη την διενέργεια περισσότερων και δαπανηρότερων εξετάσεων. Το ΗΚΓ δίνει αμέσως πληροφορίες για τον ρυθμό της καρδιάς, την ύπαρξη τυχόν αποκλεισμού σε κάποιο σημείο του ερεθισματαγωγού συστήματος, την ύπαρξη επικίνδυνων γενετικών νοσημάτων όπως συνδρόμου Long QT, την υπερτροφία των κόλπων ή των κοιλιών που συνοδεύει διάφορες συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες μυοκαρδιοπάθειες κλπ. Αντίθετα με ότι πιστεύεται, το ΗΚΓ είναι σημαντικότερο από το υπερηχογράφημα της καρδιάς.