17.03.2011 Ομιλίες σε Καρδιολογικό Συνέδριο

Στο πρόσφατο σεμινάριο των ομάδων εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, παρουσιάσαμε 2 ομιλίες σχετικές με τις αρρυθμίες της παιδικής ηλικίας και των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορούσε σε ένα σχετικά σπάνιο κληρονομικό σύνδρομο, που ονομάζεται σύνδρομο μακρού QT, το οποίο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αρρυθμίες και προσβάλλει συνήθως παιδιά και νέους. Η δεύτερη ομιλία ήταν σχετική με τις αρρυθμίες που παρατηρούνται σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για συγγενείς καρδιοπάθειες. Δυστυχώς, ενώ υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για τις περισσότερες συγγενείς καρδιοπάθειες, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν επεισόδια καρδιακής ανακοπής και αιφνιδίου θανάτου πολλά χρόνια μετά την εγχείρηση. Σήμερα υπάρχουν πολλές νεώτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και τη θεραπεία αυτών των τραγικών συμβάντων. Σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας δημοσιεύονται οι περιλήψεις των 2 αυτών ομλιών.