Παιδιατρική Καρδιοαναισθησία / Αναισθησία σε παιδιά με καρδιολογικές παθήσεις

Οδηγός για ασθενείς και γονείς

Αρκετά συχνά, παιδιά που παρουσιάζουν καρδιολογικά προβλήματα συγγενή ή και επίκτητα, χρειάζονται την φροντίδα του αναισθησιολόγου.

Γιατί χρειάζεται η παρουσία αναισθησιολόγου;

 • Όχι σπάνια τα καρδιοπαθή παιδιά χρειάζεται να καθετηριαστούν όταν οι πληροφορίες που έχουμε από «αναίμακτες μεθόδους» εξέτασης  για την πάθησή τους, δεν είναι επαρκείς. Επειδή ο καθετηριασμός είναι μία σχετικά χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί αρχικά ακινησία και αναλγησία, αλλά και που μπορεί να αλλάξει την αιμοδυναμική και αναπνευστική κατάσταση του ασθενή, η παρουσία αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη.
 • Ακόμη πιο χρονοβόρα είναι συνήθως η διαδικασία του ablation, οπότε η χορήγηση αναισθησίας την κάνει περισσότερο ανεκτή και εύκολη.
 • Άλλοτε οι νεαροί ασθενείς χρειάζεται να υποβληθούν στη διαγνωστική εξέταση της διοισοφάγειας  υπερηχοκαρδιογραφίας ή αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, που δεν είναι μεν «αιματηρές», αλλά είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν χωρίς τη χορήγηση αναισθησίας.

Τι προσφέρει η αναισθησία;

Σκοπός της αναισθησίας είναι να προσφέρει :

 • Εξάλειψη του άγχους αποχωρισμού από τους γονείς
 • Αμνησία

Αυτά συνήθως επιτυγχάνονται με την «προαναισθητική θεραπεία» (προνάρκωση)

 • Ύπνο
 • Αναλγησία

Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλα φάρμακα που δίνονται στην διάρκεια και μετά την διαδικασία.

 • Παρακολούθηση και πιθανή παρέμβαση στις ζωτικές λειτουργίες του ασθενή.

Αυτό επιτυγχάνεται με υψηλής και τελευταίας τεχνολογίας monitors αναισθησίας  όπως γίνεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του «ΜΗΤΕΡΑ» από εξειδικευμένους καρδιοαναισθησιολόγους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;

 • Πάντοτε η χορήγηση  αναισθησίας γίνεται σε υψηλά ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτό συμβάλλει στην παροχή συνθηκών μέγιστης  ασφάλειας για τους ασθενείς. Έτσι, υπάρχει πλέον παγκόσμια η διαπίστωση ότι η χορήγηση αναισθησίας κάτω από ειδικές προϋποθέσεις και από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους, δεν προσθέτει περισσότερο κίνδυνο από αυτή καθεαυτή τη διαγνωστική ή θεραπευτική καρδιολογική διαδικασία.
 • Στο νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»  παρέχεται επίσης, πέρα από τις υψηλοτάτου επιπέδου καρδιολογικές υπηρεσίες και πλήρης υποστήριξη από την ΜΕΘ και την καρδιοχειρουργική ομάδα, που προσθέτουν στην ασφαλή τέλεση των επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων.
 • Για τη χορήγηση αναισθησίας χρειάζεται, όπως πάντα, αποχή από τη λήψη τροφής και ίσως τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενή. Αυτά καθορίζονται από τον αναισθησιολόγο.
 • Οι μικροί ασθενείς παίρνουν την προνάρκωση από το στόμα, στο δωμάτιο όπου είναι με τους γονείς τους και σε 20 με 30 λεπτά μεταφέρονται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.
 • Τα αναισθησιολογικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται επηρεάζουν ελάχιστα την καρδιακή λειτουργία και αποβάλλονται από τον οργανισμό λίγη ώρα μετά την διακοπή τους.
 • Τα παιδιά σπάνια χρειάζονται ολιγόωρη παρακολούθηση στη ΜΕΘ. Συνήθως επιστρέφουν στο δωμάτιό τους, όπου και παρακολουθούνται με monitor και τηλεμετρία.
 • Σε λίγη ώρα οι ασθενείς επιστρέφουν στις πλήρεις δραστηριότητές τους

Τι χρειάζεται να ξέρουν τα παιδιά για την αναισθησία;

 • Στα παιδιά λέμε πάντα την αλήθεια με τρόπο κατανοητό για την ηλικία τους
 • Τα προετοιμάζουμε πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο
 • Συνήθως προτάσεις όπως «θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια εξέταση στην καρδιά, για να δούμε λίγο καλύτερα με κάποιες ειδικές φωτογραφίες αν όλα είναι εντάξει» ή «για να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να το διορθώσουμε,  ώστε να μπορείς να κάνεις αθλητισμό ή μπαλέτο κ.λπ.», γίνονται εύκολα κατανοητές από τα παιδιά και δεν τους κρύβουν την αλήθεια.
 • Επίσης η διαβεβαίωση πως ότι γίνει «δεν θα πονέσει» ή ότι «κατά τη διάρκεια ίσως χρειαστεί να κοιμηθούν για να μην πονάνε ή να μην βαριούνται» καθώς και η εξίσου σημαντική διαβεβαίωση πως «οι γονείς θα είναι κοντά τους» ή «θα τους φωνάξουν αν τους χρειαστούν», μειώνουν το προεγχειρητικό άγχος και κάνουν τα παιδιά πολύ συνεργάσιμα.
 • Έτσι τα ίδια δεν θεωρούν ότι τα ξεγελάμε ή προσπαθούμε να κρύψουμε την αλήθεια
 • Είναι τέλος εξίσου σημαντική η από πριν γνωριμία με τον αναισθησιολόγο = «τον γιατρό που όσο γίνεται η εξέταση φροντίζει να μην καταλάβεις τίποτε, να μην πονέσεις καθόλου και γενικά όλα να δουλεύουν εντάξει». Αυτή η γνωριμία μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με κάποια επίσκεψη στον ειδικό καρδιολόγο, ή τουλάχιστον την προηγουμένη της εξέτασης. Κερδίζουμε έτσι εμπιστοσύνη, αποκτούμε οικειότητα και καλή συνεργασία, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την λιγότερο δυνατή τραυματική εμπειρία για τους μικρούς ασθενείς.