Πλαστική Καρδιακών Βαλβίδων

Η χειρουργική μας φιλοσοφία είναι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια πλαστικής αποκατάστασης και όχι αντικατάσταση των καρδιακών βαλβίδων, ιδιαίτερα σε νεογνά, βρέφη και μικρά παιδιά, στα οποία ενδεχόμενη αντικατάσταση της βαλβίδας θα οδηγούσε, λόγω της μελλοντικής σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, σε επανεγχείρηση για εκ νέου αντικατάσταση. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει επιτυχείς πλαστικές όλων των καρδιακών βαλβίδων, με έμφαση στην πλαστική της μιτροειδούς. Έχουμε επίσης πραγματοποιήσει επιτυχείς πλαστικές στην αορτική βαλβίδα καθώς και στην τριγλώχινα βαλβίδα. Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνονται και σύμπλοκες πλαστικές τριγλώχινας στα πλαίσια αντιμετώπισης της νόσου Ebstein.

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει επιτυχείς πλαστικές όλων των καρδιακών βαλβίδων

Results of surgery for Ebstein anomaly: a multicenter study from the European Congenital Heart Surgeons Association 
Sarris GE, et al; European Congenital Heart Surgeons Association. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006 Jul;132(1):50-7.)

Improving early and intermediate results of truncus arteriosus repair: a new technique of truncal valve repair
Ann Thorac Surg. 1999 Apr;67(4):1142-6)